Kyrkomusik och kyrkomusiker

Kyrkomusik och kyrkomusiker Image

Kyrkomusik och kyrkomusiker

Begreppet kyrkomusik används i ett brett sammanhang som på något sätt syftar till den musik som sker inom den kristna kyrkans värld. En kyrkomusiker arbetar inom Svenska kyrkan med musiken i fokus. På senare tid har moderna inslag präglat den traditionella kyrkomusiken där popsånger varvas med psalmer under kyrkliga högtider.

Men vad innebär kyrkomusik i sin korrekta mening? Vem kan anställas som kyrkomusiker? Svaren på detta och en hel del annat ger vi dig i den här artikeln om kyrkomusik.

Dop, bröllop, begravning

Livets skeenden brukar de ibland kallas: dopet, bröllopet och begravningen. Det är stunder som hör livet till. I Svenska kyrkan utformas dessa i samråd mellan familj, präst och kyrkomusiker. Det finns ett visst traditionellt mönster för kyrkliga högtider, vilka bör följas. Idag är dock ramarna inte lika strikta som förr och högtiderna kan därför bli mer personliga genom att egen musik väljs. Oavsett om det är ett dop, bröllop eller en begravning kan alltså mer än psalmer sjungas och spelas på gudstjänsten. Något som förvisso har skapat debatt inom kyrkovärlden där olika parter hävdar att kyrkomusiken tar skada av de moderna vindarna.

I samband med en kyrklig högtid kan det vara bra att diskutera med prästen och kyrkomusikern gällande musikvalet. När det gäller ett bröllop är stämningen ofta fylld av lycka, vilket gör att den högtiden bättre välkomnar viss musik än vid en begravning. I samband med en begravning bör istället fokus vara att göra skeendet till ett vackert avsked. Det går dock även att göra begravningen mer personlig genom att inkludera den avlidnes favoritmusik eller annan musik som känns speciell. Ett råd är att låta begravningsbyrån hjälpa till på alla plan när det gäller förberedelsen av en begravning. Letar du efter en erfaren begravningsbyrå i Malmö eller i någon annan storstad är aktörerna oftast fler än på mindre orter. Ta kontakt med en byrå som erbjuder en flexibel service med fokus på att underlätta planeringen för dig. Att ta farväl av någon i familjen är svårt och sorgen gör det svårt att orka få utfört praktiska ting. Begravningsbyrån ser till att framföra önskemål och funderingar till både prästen och kyrkomusikern.

Vem kan bli kyrkomusiker?

Inom den svenska kyrkan kan tjänsten som kyrkomusiker utspelas i rollen som kantor eller organist. Det krävs behörighet för att inneha titeln som kyrkomusiker och verka inom området. Kantorsexamen är vad som krävs för att anställas som kantor och organistexamen gäller för organister. Det bör nämnas i sammanhanget att vissa församlingar kan ha andra former av musiker inom verksamheten. Några exempel är musikpedagog och församlingsmusiker, vilka i de flesta fall inte har någon direkt kyrkomusikerexamen.

Den som vill bli kyrkomusiker i Svenska Kyrkan ska avlägga den officiella kyrkomusikerexamens tre olika delar. Utbildningen består av en fackutbildning i kyrkomusik, stiftsförlagda utbildningsmoment och en pastorteologisk utbildning.

FÖRFATTARE | emilia Comments | Kommentarer inaktiverade för Kyrkomusik och kyrkomusiker DATUM | september 6, 2019

Kategorier och taggar

lovebond-lite